Category Archives: ภาพกิจกรรมหน่วยกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๑

แจ้งบัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินในวันศุกร์ที่ 7, วันเสาร์ที่ 8, และวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

ลิงก์แนบ
http://www.register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news202005271505136#.Xt392lUzaM8

เลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

โครงการจุดไฟความคิดส่งเสริมงานช่างอุตสาหกรรม

โครงการจุดไฟความคิดส่งเสริมงานช่างอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม โครงการจุดไฟความคิดส่งเสริมงานช่างอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดแก่นักเรียนให้ริเริ่มและสนใจในสายงานช่าง และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในสาขาวิชาได้มีส่วนร่วมในการทำโครงการเกิดความสามัคคีและเพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับงานช่างจากการประยุกต์นำรายวิชาที่ได้ศึกษาไปทำกิจกรรมดังกล่าวและเพื่อให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และเกิดความสนใจในวิชาช่าง โดยมี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ภายในโครงการมีการอบรม การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้งจานดาวเทียม การติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในอาคารกิจกรรมสร้างสรรค์แบ่งปันความคิด และ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๙ มกราคม ๒๖๕๓ ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วงดนตรีโฟล์คซอง

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง วงดนตรีโฟล์คซอง โครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

โครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย

โครงการทำบุญคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสืบสานวัฒนธรรมไทย วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคาร ๙ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี