Category Archives: ภาพกิจกรรมแนะแนว

รับสมัครนักศึกษา 2564

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลานสักวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนลานสักวิทยา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มีวิชาชีพติดตัว #ไม่ต้องกลัวตกงาน

เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม

#มีวิชาชีพติดตัว #ไม่ต้องกลัวตกงาน
ใครยังไม่ได้สมัครรีบเลย ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ในมือถือก็สมัครได้จ้า

B.J.1 OPEN HOUSE ครั้งที่ 5

B.J.1 OPEN HOUSE ครั้งที่ 5 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานเปิดบ้านวิชาการฯ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อฯ งานเปิดบ้านวิชาการฯ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อฯ งานเปิดบ้านวิชาการฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ โรงเรียนไทรน้อย

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมออกประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ โรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี