เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย

Assistant Professor Dr.Thongchai Arunchai
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร คอ.

งาน Craft Art Music

IEd Channal

กิจกรรมคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 354 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,502 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,437 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,015 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ