เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ

แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ

 

 

 

                        เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และนายชาญณรงค์ บุตรดี เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าพบผู้บริหาร กศน. และสกร. ของแต่ละพื้นภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

พร้อมทั้งประสานงานการร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับสถานศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ณ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้าง

และ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

ชาญณรงค์ : ถ่ายภาพ

กนกวรรณ : รายงาน

ข.82 / พ.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


54 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 372 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,520 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,455 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,033 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ