เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี

ตอบแบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

รหัสสำหรับการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 85dfb6

สามารถตอบแบบสอบถามตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/cis9g5

ข้อมูลจาก : kanokvan


186 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 105 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,690 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,208 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,786 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ