เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคมใน มทร.สุวรรณภูมิ และสาธารณชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อประชาคมใน มทร.สุวรรณภูมิ และสาธารณชน รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรภายในคณะ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งร่วมสนองนโยบาย การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1AHQ8Mt4winu8_mo6EAdpohUq6h9LkFuJ/view?usp=sharing337 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 137 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,722 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,240 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,818 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ